2022-09-02 09:33
Emelie Olofsson

Hegas förlag kan stolt presentera … Läslust åt alla! Vår första alldeles egna tips- och tricksbok för pedagoger och bibliotekarier är äntligen här. Fin och peppig och alldeles otroligt snygg! Om vi får säga det själva.

Läslust borde vara en demokratisk rättighet, men alla barn hittar inte den där lusten av sig själva. De behöver en liten, eller stor, knuff i rätt riktning. Och den knuffen ges med fördel både av föräldrar och andra vuxna i barnens närhet. I den här boken får du möta lärare och bibliotekarier som har gjort skillnad för barnen som de möter. Som har gjort motsträviga läsare till bokslukare och läxläsning till något man ser fram emot. Det är fritt fram att kopiera deras idéer rakt av eller bara ta inspiration av dem och hitta på något eget som passar dina förutsättningar.

”Det är så viktigt att vi förmedlar vår kärlek till böcker på ett naturligt sätt.”
För läraren Christina Herre är nyckeln till elevernas läslust att själv vara en läsande förebild, att fylla klassrummet med böcker och att fylla barnen med boktips. Eleverna på Stallarholmsskolan där hon jobbar har läst ett ton böcker och utmanats att läsa runt jorden. Det senare är inte bara bra för läsförmåga och läslust utan bidrar också till en större förståelse för människor i olika delar av världen. Dessutom skapar läsprojekten samhörighet mellan elever i olika årskurser och till och med de mest skeptiska eleverna rycks med i den läspositiva stämningen.

”Lässtödjarna blir förebilder för barnen som pratar om läsningens viktiga roll.”
Bibliotekarien Märta Linnros gör högläsning till en fritidsaktivitet som vilken som helst i ett område där många barn har svenska som andraspråk. Barnen som deltar i Läslust i Rinkeby läser tillsammans med äldre ungdomar efter en metod som kallas Paired Reading. Barnet läser högt för sin lässtödjare och kan be om hjälp om hen fastnar. Dessutom finns utrymme för att prata om det lästa. Barnet får stöttning i sin läsutveckling, läshastigheten ökar och läsglädjen är ett faktum.

”Ord försvinner men bilder stannar kvar på ett helt annat sätt.”
Specialpedagogen Anna Kindblad arbetar med barn med språkstörning. Språkstörning är en diagnos som är lite svår att få grepp om, men den innebär att barnet har svårt för att förstå och/eller göra sig förstådd oavsett om språket är talat eller skrivet. Det hjälper alltså inte nödvändigtvis med en ljudbok. Anna använder sig av visuellt stöd för sina elever, vilket hjälper dem att förstå och befästa nya ord mycket snabbare än annars. Vid högläsning hjälper hon till genom att gestalta texten genom mimik, röst och bilder. För att stötta elevernas eget berättande brukar Anna använda sig av Hegas kortlek Skruvade sagor. Genom korten får eleverna en mall för hur en berättelse kan byggas upp.

Med hjälp av Christina, Märta och Anna och alla de andra läsfrämjarna i vår bok hoppas vi på Hegas att ni ska inspireras till att göra varenda unge till en läsare! Lycka till!