2024-02-06 15:32
MeraHegas

Du får tid till eleven. Och eleven blir en starkare läsare.

Våra (kostnadsfria) läsnycklar gör det lätt för dig att fördjupa arbetet med läsningen i klassrummet. Läsnycklarna tar dessutom andra lärare fram för att de ska uppfylla kraven som lgr22 ställer. Och du anpassar enkelt varje läsnyckel efter dina olika elevers unika behov. Välj vad eleverna ska svara på – och hur. 

Kom i gång idag!

Registrera dig på MeraHegas

Läs manualen för att komma i gång med MeraHegas

Bläddra bland läsnycklarna