Detta är Hegas - lättlästa böcker på riktigt

Gun & Siv

 

1983 fick specialpedagogerna Gun Hållander och Siv Aronsson nog. De saknade bra lättlästa böcker till sina elever och tog saken i egna händer. De startade Sveriges första bokförlag med ambitionen att ge ut lättläst skönlitteratur av hög kvalitet – Hegas.

Redan från början ställdes frågan: Hur får vi läsovilliga barn och ungdomar att upptäcka att läsning kan vara lust och glädje? En fråga som är minst lika aktuell och viktig idag. Av erfarenhet vet vi på Hegas att vi kommer långt med en bred utgivning som inte gör avkall på kvalitet eller innehåll.

Läslust, rättvisa och demokrati!

Det har varit mörka rubriker om svenska elevers läsande och läsförståelse på sistone. Enligt den senaste Pisa-undersökningen kan var fjärde svensk elev inte läsa ordentligt, något som inte sällan leder till att de lämnar grundskolan med ofullständiga betyg och går en osäker framtid till mötes.

Ofta är det i läsförståelsen eleverna brister – de kan traggla sig fram genom texter, men förstår inte innebörden och kan inte läsa mellan raderna och verkligen tyda texten. I förlängningen blir detta ett demokratiproblem, då fler och fler människor i Sverige inte kan ta till sig information genom text, något som är grundläggande för ett fritt och rättvist samhälle där alla är lika värda.

Det är en skrämmande utveckling, men lyckligtvis finns det krafter som kämpar emot och tar krafttag för att vända trenden. Ett exempel på ett sådant initiativ är projektet En läsande klass som Hegas deltar i.

Vi på Hegas fortsätter som alltid att ge ut lättlästa, spännande, roliga och viktiga böcker för att ni som dagligen arbetar med våra barn och unga ännu bättre ska kunna förmedla nyttan och glädjen i att läsa. För oss är den enskilde elevens läsupplevelse lika viktig som demokrati och rättvisa. Varje elev som lyckas hitta vägen fram till läslustens och böckernas magiska värld är en vinst för oss.

Vi hjälper dig att hitta rätt bok till rätt läsare!
Kinn Danielsson
VD

Ps. Hör gärna av dig med synpunkter och önskemål på 042-38 18 81. Vi kan alltid bli bättre! Ds.

 

Håll koll på lättläst!

Mejladress:

 

Du kan avsluta din prenumeration genom att klicka på länken längst ner i varje mejl. Vill du bli helt borttagen ur våra system mejlar du info@hegas.se!