2019-11-07 11:45
Hegas

Anna Kindblad och Helena Möllerström jobbar i en särskild undervisningsgrupp för elever med språkstörning. Eleverna går i årskurs 4–6 och för Anna och Helena är kommunikation och språk en del av vardagen. Baserat på elevernas behov behöver de ibland ta fram anpassat läromaterial och alternativa verktyg. Ett av dessa verktyg är bildstödet som de skapat till Lilla Skräckbibliotekets Skruvade sagor.

Språkstörningar behöver lyftas

Språket kan delas in i tre olika områden – form, innehåll och användning. Att ha en språkstörning innebär att man har svårigheter inom ett eller flera av områdena. Enligt Anna och Helena är det en okänd men vanlig diagnos. En elev med språkstörning kan ha svårt att förstå vad andra säger, svårt att förklara saker med ord eller svårigheter med språkljud och grammatik. För en person med en språkstörning kan det vara svårt att hänga med i en berättelse eller att berätta en saga själv. När Anna och Helena upptäckte kortspelet Skruvade sagor såg de en chans att göra det både lättare och roligare för eleverna att skapa berättelser.

– Vi jobbar mycket med bildstöd, strukturstöd och tecken som stöd. Språkstörningar behöver lyftas! Det är en väldigt okänd diagnos trots att den är så vanlig

Den röda tråden

Kortspelet hittade de via Instagram där en annan lärare tipsade om det.

– Eftersom vi jobbar mycket med bilder och berättelser tänkte vi att det skulle passa våra elever bra. Vi beställde hem materialet och tittade på de olika spelalternativen och kände direkt att vi ville använda materialet som ett sätt att öva på att berätta en berättelse med en röd tråd.

För en person med språkstörning kan det vara lite extra klurigt att hålla en röd tråd eller hitta orden. Ibland kan det vara svårt att komma på en huvudperson eller en händelse. Då är det bra att kunna dra ett kort från varje kategori och på så sätt få hjälp att bygga ihop en berättelse. Bildstödet används för att få en röd tråd och sätta händelserna i rätt ordning.

– Att figurerna och händelserna dessutom är lite skruvade gör det extra roligt. Många bra och roliga berättelser blir det!

Att berätta och återberätta en berättelse är något de tränar mycket på. Att använda bild- och strukturstöd hjälper eleverna i berättandet. Ibland behövs det lite extra stöd för att plocka fram ord ur ordförrådet och sätta händelser och personer i rätt ordning. Kombinationen av Skruvade sagor och bildstödet gör att det finns både struktur och plats för att träna fantasin. Dessutom skapas det många skruvade och härliga sagor.

Utformade ett eget bildstöd

Bildstödet har de själva tagit fram genom programmet inPrint från Symbolbruket. Bildstödet består av ett papper där varje kategori från Skruvade sagor har sin egen plats. Genom att placera rätt kategori på rätt plats får eleven hjälp med att knyta ihop berättelsen. På pappret finns också kortare meningar och ord som hjälper eleven med övergången mellan de olika korten.

– Struktur- och bildstöd är också bra att använda när man ska jobba med olika textgenrer. Det skapar förförståelse för texters uppbyggnad och underlättar när man på egen hand ska läsa en bok eller skriva en text.

Eleverna tycker det är kul

Arbetet med Skruvade sagor har tagits emot positivt av eleverna. De tycker det är kul att kunna skapa egna sagor och bildstödet ger dem bättre självförtroende och ett bra stöd. Dessutom skapar bildstödet också en förståelse för texters uppbyggnad och genom ett bildstöd kan man också tydligt visa på skillnader mellan olika typer av berättelser.

– Framöver ska vi också använda korten och bildstödet för att skriva egna sagor. Det kan också användas för att återberätta andra sagoböcker och kan enkelt ändras till andra genrer.

Blir du inspirerad? Läs om hur skolbibliotekarien Helene Karlsson använder kortleken med sina elever.