19/10
Hegas

Greta Thunbergs globala skolstrejk visar på det stora samhällsengagemanget bland dagens barn och unga. Hur kan du stötta den unga drivande generationen? Ett knep är att erbjuda faktaböcker och skönlitteratur om demonstrationer, ett annat är att låta barnen bli grävande reportrar. Vi har samlat de bästa tipsen!

Historiskt sett har människor alltid protesterat mot orättvisor i samhället. Bakom dagens demonstrationer finns det en lång historia, som är viktig att känna till innan man själv ger sig ut på gatorna. Det är en av anledningarna till att vi släppte faktaboken Demonstrera, där människorättsaktivisten Linnéa Claeson guidar läsaren. I faktaboken får barnen lära sig allt från att göra egna plakat till hur de vässar sina bästa argument.

– Boken såg vi som extra angelägen att göra eftersom vi tycker det är viktigt att barn och unga får redskapen för att själva kunna skapa den framtid de vill ha. Vi hoppas på att den kan hjälpa alla drivna och samhälls-engagerade unga att påverka sin egen framtid, säger förläggaren Malin Nyman.

Viktigt att ha koll på reglerna

Vilka rättigheter har du som demonstrant? Demonstrationsrätten finns skriven i grundlagen, men det krävs ett tillstånd hos polisen senast en vecka före demonstrationen. Utan tillstånd kan demonstrationen behöva avbrytas. Dessutom får man böter. Så här säger Linnéa Claeson i boken:
– Det är viktigt för mig att ha koll på reglerna. Jag är jurist och har stor respekt för våra lagar och regler men kämpar ibland också för att de ska förändras. Om man vill förändra något är det viktigt att ha kunskap om vad man får och inte får göra.

Demonstrera

Öva på reporter-rollen

Förutom att demonstrera kan barn påverka sin närmiljö genom att agera reportrar. Terese Grevstad är mellanstadielärare på Barsebäcks Montessoriskola och undervisar i källkritik inom olika arbetsområden. Hon låter exempelvis eleverna granska webbplatser när de söker information till skolarbete. Och hon driver projektet "Staden" som handlar om hållbar utveckling i en stad. Hennes elever har intervjuat kommunpolitiker, familjemedlemmar och peda-goger på skolan om just hållbarhet. Då är SPLEJ-reporterblocket till stor hjälp.
– Genom att först använda blocken vid intervjuerna har de sedan lättare för att skriva sina artiklar, berättar Terese.

splej reporterblock

Känns mer på riktigt

Blocken strukturerar intervjuerna för eleverna, där allt finns samlat på ett och samma ställe. Och ett reporterblock bidrar till känslan att agera journalist.
– Det kommer kännas mer verkligt om de antecknar i blocket och får vara reportrar "på riktigt" än om de bara skulle skriva ner på ett papper.
Hur upplevde eleverna att jobba med blocket? 
- Eleverna tyckte om formatet på blocket. Det var också bra med instruktionerna och hjälpfrågorna i blocket.

Debutantförfattaren skriver om samhällsengagemang

Ett annat knep för att stötta drivna barn och unga är att erbjuda skönlitteratur om samhällsengagerade barn och unga. Det är precis det karaktären Lisa är i Du klarar det, Lisa! av debutantförfattaren Helena Berglund. Huvudkaraktären byter kompisgäng och börjar intressera sig för demonstrationer med de modiga vännerna i Klubb Demo. De går runt på gatorna och protesterar tillsammans.Du klarar det lisa

Inspirerad av sin samtid

Helena var inspirerad av sin samtid när hon skrev boken Du klarar det, Lisa. Inte minst Greta utanför Riksdagshuset
– Jag får inspiration av allt möjligt som pågår i samhället, och som engagerar människor. Det som står i tidningar och visas på nyheterna berör barn minst lika mycket som vuxna. Med den skillnaden att barn har liten möjlighet att påverka. Lisa är inte så modig som Greta, men när hon lär känna Vera, Oscar och Johanna i Klubb Demo händer något med henne som påverkar händelseförloppet på ett oväntat sätt.

Varför blev det just klimatet som Lisa demonstrerar för?
– Klimatfrågan är väldigt aktuell och en ödesfråga för oss alla, men allra mest för barnen som måste leva med konsekvenserna av ett havererat klimat när de blir vuxna.