Jan Kjær

Jan Kjær, som är född 1971, är utbildad serietecknare och författare vid Joe Kubert School i USA. Han står bakom serier som Den stora jakten, Kung Neos lejon, Häxboken och är dessutom medskapare till Taynikma-serien.

Under femton års tid frilansade Jan för leksaks-tillverkaren Lego som tecknare, konceptutvecklare och konstnärlig ledare. Jan Kjær har utvecklat Link-systemet.

Link är ett lässystem för de barn som just lärt sig läsa och som kan läsa korta, sammanhängande meningar. Systemet kännetecknas av det unika sambandet mellan text och bild, där illustrationerna ger ett maximalt stöd för läsupplevelsen.

Jan Kjær har skrivit femtiotre böcker, som getts ut i femton olika länder.

www.jankjaer.dk

Produkter