2020-10-14 08:00
Hegas

QR-koder, appar, lärplattor, böcker och pennor. Helen Larsson tycker om att kombinera det digitala med det analoga, eller som hon kallar det: arbeta digilogt. Men hur använder du egentligen den digitala tekniken på bästa sätt? Och behöver du verkligen fler appar? Helen har lärt sig med åren och delar här med sig av sina bästa tips!

Som speciallärare såg Helen Larsson tidigt fördelarna med de digitala verktygen. Elever som kämpade med att forma bokstäver med en penna kunde istället få skriva på datorn och lägga allt sitt fokus på vad de ville berätta. Något som Helen menar gav eleverna ett ökat självförtroende och hjälpte dem växa som individer.

– När jag sedan fick tillgång till fler digitala verktyg upplevde jag att det var enklare att få med alla elever i undervisningen. Dessutom kunde uppgifterna individanpassas mycket mer och på mer specifika sätt.

Men att ta bort det analoga ur klassrummen har aldrig kommit på tal. Istället ser Helen det som att de olika arbetssätten och teknikerna kompletterar varandra. Hennes digiloga arbetssätt är något som växt fram under en längre tid och nu säger hon att det sitter i hennes pedagogiska ryggrad.

– Digilogt är en benämning på en härlig mix av digitalt och analogt. Du byter inte ut det analoga mot det digitala, utan tar det bästa av båda i en skön och genomtänkt mix.

QR-koder skapar tillgänglighet

Helen har arbetat digilogt inom alla de teoretiska ämnena, inte minst för att öka läslusten och intresset för böcker. Ett enkelt verktyg för att få eleverna att hänga med i högläsningen är att använda en dokumentkamera eller en lärplatta som går att koppla till en större skärm. På så sätt kan eleverna själv hänga med i texten och se både bilder och text. Den digitala tekniken kan också användas för att skapa tillgänglighet genom till exempel QR-koder till ljudversionen av boken.

Det går även att skapa QR-koder som tar eleven vidare till olika typer av frågeformulär. Koderna kan sedan spridas ut i boken, till exempel efter varje kapitel, för att träna på läsförståelsen. Att göra arbetsmaterialet tillgängligt på det här sättet gör att eleverna kan söka upp uppgifter och instruktioner på egen hand. Något som enligt Helen bidrar till att eleverna blir mer självständiga.

Digitala bokrecensioner 

Ett annat sätt Helen kombinera det analoga och digitala är att låta eleverna läsa böcker som de sedan recenserar med hjälp av olika digitala verktyg. Det kan handla om att spela in en film, göra en podd, eller skapa kreativa dokument i olika appar. Något som är extra populärt hos Helens egna elever är att skapa animerade klipp genom en app som får vad som helst att börja prata. Exempel på appar de använder för detta är Chatterpix och AnimateAnything. Då kan eleverna ta en bild på boken tillsammans med figurer de gjort i slöjden och sedan låta figurerna berätta om boken.

Syftet är att eleverna ska lyckas

En stor fördel med det digiloga arbetssättet och att använda digitala verktyg i undervisningen är att eleverna kan arbeta med samma uppgift på olika nivåer och på olika sätt. För den som har svårt att forma bokstäver kanske det inte krävs att eleven använder just en penna om uppgiften är att komma på en bra historia eller reflektera över en bok, menar Helen. Där kan den digitala tekniken vara till hjälp för att hjälpa eleven att lyckas.

– Det märks på eleverna att de blir glada när de lyckas! Jag minns särskilt en elev som vägrade att hålla i en penna i början av årskurs 1. Efter att ha fått använda lärpatta till allt skrivande i cirka tre månader bad eleven själv om att få börja skriva med penna.

Ett annat exempel kan vara att arbeta med appar där det finns olika nivåer, eller göra QR-koder som leder till olika nivåer av uppgiften. På det sättet skapar digitala verktyg också ett mer inkluderande arbetssätt i klassrummet.

– För mig är syftet med det digiloga arbetssättet att ge eleverna en möjlighet att lyckas! Att skapa möjligheter för samtliga elever att nå så långt som möjligt i sin utveckling är något som jag som lärare hela tiden strävar efter. För att göra detta krävs det en rad olika individanpassningar, både vad gäller nivå och arbetssätt. Det är något som blir enklare med digitala hjälpmedel.

Du behöver inte fler appar

När Helen först började använda digitala verktyg ville hon genast göra allt på samma gång. Något som i början gjorde att apparna eller programmen iblandfick styra mer än målet med verktygen. Det är en läxa hon gärna dela med sig av.

– Låt det ta tid och börja i det lilla. Det viktigaste är att det är genomtänkt. Börja med ett verktyg eller arbetssätt och försök sedan bygga på det istället för att börja med allt lite här och där. Många gånger kan man fastna i att man behöver många appar, det behöver du inte. Börja med en och hitta rätt användningsområde för den. De digitala verktygen i sig ska inte vara syftet, det är kunskapsmålen som ska uppnås, säger Helen.

 

Tips på digitala verktyg! 

Vilka appar behöver du? Helen tipsar om att börja med en app du verkligen har användning för. Sedan kan du bygga på ditt eget digiloga klassrum efter hand.

  • I Chatterpix och AnimateAnything kan eleven animera vad som helst som ska få säga något. Kanske boken, husdjuret eller teckningen?
  • CloudQr är en app där du kan skapa QR-koder med olika innehåll. I koderna kan det gömma sig texter, bilder, filmer eller instruktioner.
  • Classroomscreen.com använder Helen för att skapa visuellt stöd för lektionsstrukturen, för att slumpmässigt välja namn, för att lägga upp en QR-kod som eleverna kan använda för att komma till tex en undersökning i mentimeter.com. Webbsidan används även för att ge eleverna tidshjälmedel i form av en klocka där man samtidigt ser hur tiden minskar.

 

Spana in @mitt_digiloga_klassrum på Instagram för att ta del av fler digiloga tips!

Skriv en kommentar:

Text:
Signatur:
DyudQ
Kod från Captcha-bild: