Page 14 - 089296_Hegas fakta - Dansare_FLIP PDF
P. 14

    YRkE
För många är dans bara en hobby, men det kan också vara ens jobb. I den här boken får du veta hur du
kan göra för att bli dansare och vilka olika typer av dansjobb du kan ha. Men också vilka utmaningar som finns och att det krävs både taktkänsla och tålamod för att lyckas!
Älskar du att dansa? Drömmer du om att göra de stora balettrollerna eller slå igenom på Tiktok? Eller kanske dansa
bakom en världs-stjärna?
  Art nr 089296
 www.hegas.se
         dAnSaRe   10   11   12   13   14