Page 13 - 089296_Hegas fakta - Dansare_FLIP PDF
P. 13

     Under 1600- och 1700-talen var det vanligt med gruppdanser, där flera par dansade tillsammans. Det var först på 1800-talet som pardans blev vanligt i Europa och USA. Runt 1920 började man mer och mer dansa var för sig. Det var första steget mot det vi idag kallar disco.
11

   10   11   12   13   14