Page 11 - 089296_Hegas fakta - Dansare_FLIP PDF
P. 11

    visste du?
Ett sätt att breakdansa tillsammans är när en dansare i taget går in och visar upp sina steg. De andra står
i en ring runt omkring och peppar. Det kallas jam circle. I en jam circle finns ingen domare.
 9   9   10   11   12   13