Page 9 - 089296_Hegas fakta - Dansare_FLIP PDF
P. 9

     Egentligen heter dans-stilen street- dance och är en av fyra delar av hiphop. De andra delarna är rap, dj:ing och graffiti. Hiphop-kulturen växte fram på 1970-talet bland fattiga ungdomar i USA. Dansen var ett sätt för olika gäng att tävla mot varandra utan att slåss. Många dansrörelser härmar slagsmål, men dansarna rör aldrig varandra.
Breakdans delas in i fyra typer av rörelser:
• Toprock är steg som görs när dansaren står upp.
• Downrock är steg som görs nere på golvet.
• Freezes/frysningar är när man stannar i en rörelse, till exempel på händer eller armbågar.
• Power moves är det man ofta tänker på när man tänker på breakdans. De innebär alltid att dansaren snurrar (till exempel på huvudet) och de kräver styrka och koordination.
 7
   7   8   9   10   11