Page 10 - 089296_Hegas fakta - Dansare_FLIP PDF
P. 10

   Hiphop är ett sätt att leva – och man kan dansa bara för att det är kul. Vi har ett motto som är: Peace, love, unity and having fun! (Fred, kärlek, enighet och att ha kul!)
Man kan också tävla mot varandra en mot en eller grupp mot grupp. När man ser dansen som en sport krävs disciplin. Då måste man träna varje dag.
8
   8   9   10   11   12