Page 12 - 089296_Hegas fakta - Dansare_FLIP PDF
P. 12

  dans genom tiderna
Människor har troligen alltid dansat. Vissa dansade för att berätta sagor, andra för
att minnas förfäder. Krigare dansade för att samla mod innan strid och jakt. Dans har också använts för att locka till sig en partner.
När kristendomen växte fram försökte präster förbjuda dans och långt in i vår tid har dans ibland setts som något dåligt.
 10


   10   11   12   13   14