Page 14 - 081870_Nomerna 5_Det farliga loppet_FLIP PDF
P. 14

               Minnos jobb är att mocka bajs. Men han vill mycket hellre vara storm-ryttare!
Idag är det en viktig tävling i nomernas skog – det farliga loppet! Ska Minno våga anmäla sig? Han har ju bara en liten nabb att rida på ...
      Ar
0 70
A
87
rt
t n
nr
r 0
08
81
18
                www.hegas.se

   10   11   12   13   14