Page 10 - 081870_Nomerna 5_Det farliga loppet_FLIP PDF
P. 10

 Ryttarna står vid start-linjen. Minno och Zagga är inklämda mellan två stora nabbar. Den elaka gnucken morrar:
– Kom ihåg att flytta på dig när jag ska förbi. Annars trampar jag ner dig.
  Och den grymma nixen väser:
Du blir den första som vi boxar av banan!
         


   8   9   10   11   12