Page 12 - 081870_Nomerna 5_Det farliga loppet_FLIP PDF
P. 12

    Så går starten! Nabbarna springer iväg. De knuffar, puffar, sliter och river. Alla vill vara först. Några ryttare rider över bron. Andra rider genom Huggtands-grottan. Nabbarna springer så fort
de bara kan.
        
   10   11   12   13   14