Page 13 - 081870_Nomerna 5_Det farliga loppet_FLIP PDF
P. 13

    – Åh nej, tänker Minno medan de dundrar fram genom det farliga landskapet.
Det här var kanske ingen bra idé.
Men Minno och Zagga lyckas undvika de spetsiga klipporna medan de springer igenom Huggtands-grottan.
         































































































   10   11   12   13   14