Page 11 - 081870_Nomerna 5_Det farliga loppet_FLIP PDF
P. 11

       – Hör upp, ryttare! Reglerna är enkla, ropar domaren och pekar på en karta.
 Ni ska hämta en flagga ute vid träsket.
Den som är först tillbaka över mål- linjen med en flagga vinner.
Träsket
 Borr-berget Huggtands-grottan
    Skräck-skogen
  – Är alla klara?
Ryttarna nickar och blänger argt på varandra. Det är tyst i hela byn. Alla håller andan ...
   


   9   10   11   12   13