Page 9 - 819775_Zombien Zom_1_Zom borjar skolan_FLIP PDF
P. 9

   – Var inte rädd, säger pappa. Alla är precis som du.
Men de är inte som Zom.

   7   8   9   10   11