Page 10 - 819775_Zombien Zom_1_Zom borjar skolan_FLIP PDF
P. 10

 Där finns ett troll och en häxa. En vampyr och en mumie.
En varulv och en demon.
Men ingen är som Zom. Oj!
8   8   9   10   11   12