Page 11 - 819775_Zombien Zom_1_Zom borjar skolan_FLIP PDF
P. 11

   Zom tittar på skolans klocka.
Det är gott om tid.
– Ska vi springa ikapp? frågar en varulv. – Nej, säger Zom.
Han kan inte springa.
Han kan bara stappla fram.
9

   9   10   11   12   13