Page 13 - 819775_Zombien Zom_1_Zom borjar skolan_FLIP PDF
P. 13

   – Ska vi välta ett träd? frågar ett troll. – Nej, säger Zom.
Han är för svag.
Han kan inte välta träd.
11   10   11   12   13   14