Page 8 - 819775_Zombien Zom_1_Zom borjar skolan_FLIP PDF
P. 8

 Zom och pappa går iväg. Där är skolan.
Men då stannar Zom. Skolan är full av monster.

   6   7   8   9   10