Page 6 - 819775_Zombien Zom_1_Zom borjar skolan_FLIP PDF
P. 6

 – Ska vi gå nu? frågar Zom. – Ät din mat först.
Pappa ger Zom en hjärna.

   4   5   6   7   8