Page 5 - 819775_Zombien Zom_1_Zom borjar skolan_FLIP PDF
P. 5

     Zom är en zombie.
Han är sju år.
Det är natt.
Han ska snart gå till skolan. Zom vill gå på en gång.
       3


   3   4   5   6   7