Page 7 - 819775_Zombien Zom_1_Zom borjar skolan_FLIP PDF
P. 7

   Mamma ger Zom en fot. Mmm! Den är god!
– Nu ska vi gå, säger pappa.
5
   5   6   7   8   9