Page 6 - 438894_Taynikma 3-Sola_FLIP_PDF
P. 6

     En stor man dyker upp.
Jag är läkare här i byn.
Du ska inte ta mina kunder.
     4































































































   4   5   6   7   8