Page 4 - 438894_Taynikma 3-Sola_FLIP_PDF
P. 4

     Här är Sola.
Sola slår upp sitt tält.
Hon kan göra sjuka människor friska.
      2   2   3   4   5   6