Page 5 - 438894_Taynikma 3-Sola_FLIP_PDF
P. 5

      Sola använder solens kraft.
Solen gör dig frisk.
Tack, Sola!
Kvinnan ger Sola två mynt.
       3


   3   4   5   6   7