Page 7 - 438894_Taynikma 3-Sola_FLIP_PDF
P. 7

      Sola tar ner tältet.
Var finns det plats för mig?
      Sola ser en liten figur.
Hej!
 5


   5   6   7   8   9