Page 6 - 433905_Bajs_och_fisar_FLIP PDF
P. 6

    I varje njure finns miljontals små rör som kallas nefroner. Medan blodet skickas runt
i nefronerna filtreras alla restprodukter (överflödigt vatten, salter, mineraler och kemikalier) bort. Dessa rester samlas mitt i njuren, där de förvandlas till urin.
Kroppen producerar kiss, eller urin, för att lättare kunna göra sig av med restprodukterna. Dessa rester bildas när kroppen bryter ner maten och gör om den till energi. Resterna samlas i blodet, som sedan renas av bönformade organ som kallas njurar. Du har två njurar, en på varje sida av ryggraden. Njurarna filtrerar bort resterna ur blodet och skickar sedan ut det rena blodet i kroppen igen. Njurarna tar också bort överflödigt vatten ur blodet. Resterna och vattnet förvandlas till urin av njurarna. Urinen förs sedan vidare till urinblåsan. Där förvaras den tills det är dags att gå på toaletten.
Visste du att en
del romare sköljde munnen med kiss för att få vitare tänder? Fy vad äckligt!
  Blod, rester och vatten kommer in genom denna artär.
Det renade blodet
förs vidare genom denna ven.
      Urinen förs vidare genom urinledaren.
     Om inte njurarna renade blodet skulle restprodukterna stanna kvar i kroppen och göra oss sjuka.
            8
Hur fungerar njurarna?
Varför kissar vi?


   4   5   6   7   8