Page 4 - 433905_Bajs_och_fisar_FLIP PDF
P. 4

            Maten börjar brytas ner redan i din mun. Dina tänder mal sönder maten i mindre bitar. Saliven gör maten smetig och lätt att svälja. När du sedan sväljer maten åker den ner genom ett rör som kallas för matstrupen. Maten hamnar i magsäcken.
Svaret på frågan om hur bajs bildas börjar
med maten vi äter. Våra kroppar bryter ner
den till näringsämnen som gör att vi kan
röra på oss, växa och hålla oss friska. Denna nedbrytning är faktiskt en hel apparat som kallas matsmältningen. Den är som ett enda långt rör, nästan 9 meter långt. Röret börjar i munnen och slutar i ändtarmen. Matsmältningen består av flera olika organ. Varje organ har sin lilla uppgift för att göra om mat till näringsämnen. Till sist, när hela apparaten har arbetat färdigt, finns det inga fler näringsämnen kvar. Bara en sak är kvar. Bajs.
          Tunga
Mat- strupe
Trevlig resa!
     Spott- körtlar
    6
Magsäck
   Hur bildas bajs?
Munnen och matstrupen


   2   3   4   5   6