Page 5 - 433905_Bajs_och_fisar_FLIP PDF
P. 5

        Bajs består av tre fjärdedelar vatten och en fjärdedel fast massa. Denna massa består av fibrer som inte har kunnat brytas
ner, av levande och döda bakterier samt celler och av slem.
              Tunn-
tarm Tjock-
tarm
Magsäck
      När maten når magsäcken vispas den runt av magsäckens muskler. Den blandas med magsafterna, som bryter ner den ännu mer. Till sist består maten bara av en tjock vätska som kallas kymus.
Änd- tarm
      Matstrupe Magsäck
Det tar mellan 24 och 48 timmar för maten att ta sig hela vägen från munnen till ändtarmen.
                 Tunn- tarm
7
 Lustigt men sant!
Maten behöver inte tyngdlagen för att nå magsäcken. Det är matstrupens muskler som pressar maten neråt. Därför kan man svälja till och med när man står på huvudet.
Tarmsystemet
Kymus pressas in i tunntarmen. Där bryts
den ner till näringsämnen av tarmens olika vätskor. Näringsämnena skickas ut till olika delar av kroppen. Resten förs vidare till tjocktarmen. Tjocktarmens väggar suger ut all vätska från den massa som finns kvar. Till sist är massan
torr och fast (bajs). Bajset förvaras sedan i ändtarmen tills du blir nödig och måste gå på toaletten.
Magsäcken
   3   4   5   6   7