Page 7 - 433905_Bajs_och_fisar_FLIP PDF
P. 7

      Kisset får sin gula färg
av ett kemiskt ämne som heter bilirubin. Det bildas i levern. Eftersom njurarna tar bort bilirubin ur blodet hamnar det i din urin.
Njure
  Njure
      Urinledare
   Urinblåsa Urinrör
                   9
 Hur töms kroppen på urin?
Urinen försvinner ur njurarna genom rör som kallas urin- ledare. De för kisset vidare till urinblåsan. Urinblåsan är en töjbar påse som samlar upp urinen. När blåsan nästan är full skickas en signal till din hjärna. Nu är det dags att kissa! Kroppen tömmer ut urinen genom urinröret.
Dialys
Du kan leva ett helt normalt liv med bara en njure. Däremot skulle du bli mycket sjuk om båda dina njurar slutade fungera. Personer med så dåliga njurar kan rena sitt blod med hjälp av en dialysmaskin.
Otroligt men sant!
En vuxen person producerar i genom- snitt 1,5 liter urin om dagen. Det kan du jämföra med elefanten, som bildar 49 liter kiss!


   5   6   7   8   9