Page 14 - 088336_Nina och Nino_Albert Einstein_FLIP PDF
P. 14

         Albert Einstein är ett av 1900-talets största genier. Hans tankar och teorier förändrade vår syn på hela universum. Men som liten var han också en helt vanlig skolpojke som hade svårt att lyssna på sina lärare.
Följ med Nina och Nino när de lär sig om Einsteins liv bland otroliga upptäckter, mänskliga rättigheter och atombomber.
 Einstein bevisade att tiden är relativ. Den går inte alltid lika fort!
 Men det visste jag redan!
En matte- lektion går mycket långsammare än en fotbolls- träning!
Art nr 088336
     www.hegas.se
   10   11   12   13   14