Page 13 - 088336_Nina och Nino_Albert Einstein_FLIP PDF
P. 13

           Sedan förändrade han vår syn på tid.
Han bevisade att den beror på hur fort vi rör oss. Ju fortare vi rör oss, desto långsammare går tiden.
Jag är ju äldre än du. Men tänk om jag åker iväg på en lång, snabb resa i rymden. Då skulle du vara äldre än jag när jag kom tillbaka!
  Va? Skulle jag vara din storebror?
Precis!
Einstein menade att tiden inte alltid går lika fort. Att tiden är relativ!
Det kallas för den speciella relativitets- teorin.
 11   10   11   12   13   14