Page 12 - 088336_Nina och Nino_Albert Einstein_FLIP PDF
P. 12

           År 1905 skrev Einstein flera artiklar. De handlade om helt nya idéer som skulle förändra vår syn på världen.
Först fick han en ny
idé om ljus. På den tiden trodde man att ljus bara var vågor. Men Einstein förstod att ljus också består av partiklar, alltså väldigt små bitar. I dag kallar vi dessa partiklar för fotoner.
 Han bevisade
att ljusets hastighet alltid är densamma – cirka 300 000 kilometer per sekund. Och att ingenting kan färdas fortare än ljuset.
   10
Wow! Tänk om min fotboll var en foton! Då skulle inget kunna stoppa den!
   10   11   12   13   14