Page 10 - 816569_Algpojken 3_Svartfallet_FLIP PDF
P. 10

 Det är så många saker Vind fortfarande vill fråga Sire. Och berätta för den delen. Om Grinn, till exempel. Det enda Vind
har sagt är att Grinn också ska bli sten- smidare. Vind har aldrig kommit sig för att berätta för Sire om hur Grinn egentligen är. Men efter det som hände vid fångstgropen, är det absolut nödvändigt att Vind berättar allt. Grinn är farlig. Sire måste få veta det i fall hon skulle träffa på honom.
8
   8   9   10   11   12