Page 9 - 816569_Algpojken 3_Svartfallet_FLIP PDF
P. 9

  Vind nickar tyst. Men han blir inte helt lugnad av Munas ord. Muna känner inte Grinn på samma sätt som Vind gör.
Han blundar och önskar av hela sitt hjärta att Sire ska vara vid Laxviken när han kommer. Flickan från andra sidan Långsjön. Hon räddade livet på honom, när han höll på att drunkna. Sedan dess har de varit vänner.
Vind vet att Nalo, Sires far, hade planer på att resa till Laxviken. Men det var länge sedan de sågs och mycket kan komma i vägen för en resa.
Ingen i Vinds by vet om att Vind och Sire har träffats. Sol skulle ha förbjudit det om hon hade upptäckt det. Hon avskyr Sires folk, eftersom de har tagit av de viktiga röda stenarna.
7


   7   8   9   10   11