Page 12 - 816569_Algpojken 3_Svartfallet_FLIP PDF
P. 12

 Vind sträcker på sig och gäspar. Det var svårt att sova. Ljudet är annorlunda än hemma i byn. Här är det aldrig tyst. Det myllrar av människor. Och ingen verkar sova i onödan. De fiskar, byter föremål och berättar historier för varandra.
Vind spanar bort mot sten-hällarna. Där finns bilderna som de duktigaste sten- smidarna har gjort.
10
   10   11   12   13   14