Page 11 - 084444_Laslust at alla_FLIP PDF
P. 11

                 Inledning
I läroplanen för svenska står det att ”undervisningen ska sti- mulera elevernas intresse för att läsa och skriva”. Det kan ju, utan att använda alltför mycket fantasi, tolkas som att man ska skapa läs- och skrivlust hos sina elever. Läslust är viktigt eftersom en elev som tycker det är roligt att läsa har bättre förutsättningar för att snabbare blir en bra läsare – både vad gäller avkodning och läsförståelse. Och duktiga läsare har bättre förutsättningar för att klara sig bra i alla skolämnen. Vägen till måluppfyllelse i skolan kan därför sägas gå genom läslusten!
Du spelar roll!
Vi vet att barn kommer till skolan med olika förutsättningar och olika mycket språk i bagaget. Det viktigaste och kanske svåraste jobbet skolan har är att försöka jämna ut skillna- derna så mycket det bara går genom att ge alla barn de bästa förutsättningarna för att lära.
Som vuxen i skolan är du troligen den viktigaste faktorn för om barnen läser. Du kan hjälpa barnen med förförståelse, vidga deras vyer genom att presentera nya genrer, du kan högläsa och prata om böcker. För varje elev kan du anpassa, vara öppen och testa nytt. Du kan upptäcka svårigheter och försöka stötta så att dessa inte blir avgörande för om eleven klarar skolan eller inte. Framför allt kan du visa att böcker kan vara så otroligt många olika saker. Olika ämnen, olika genrer, olika svårighetsgrad.
På Hegas menar vi att en bra bok är en bok som blir läst. Om barnets läslust väcks genom en serie är det en bra bok. Om läslusten väcks av Dostojevskij så är det en bra bok. Men vi på Hegas är bäst på lättläst!
13
   9   10   11   12   13