Page 9 - 084444_Laslust at alla_FLIP PDF
P. 9

                  gräns för hur många fiffiga läsfrämjande idéer du kan för- verkliga. Hela den här boken är fylld av inspirerande tips. Bara att suga åt sig och sprida vidare. Och hitta på egna. När det gäller läsning är alla tricks tillåtna.
För varje barn du får intresserat av böcker har du gjort den största och viktigaste insatsen du kan göra för det barnet. När jag frågar vuxna deltagare på mina föreläsningar vad det var som gjorde att just de började läsa en gång i tiden, så är det vanligaste svaret en lärare, eller en bibliotekarie. Och så förstås en förälder.
Och tänk på att du inte är ensam. Vi är många som till- sammans hjälps åt att sprida böcker och läsning. Ta stöd och hjälp från andra. Bli inspirerad och inspirera vidare. Till- sammans skapar vi ett läsande samhälle för både barn och vuxna.
Välkommen till denna inspirerande bibel för alla oss läs- peppare!
 Johan Anderblad är programledaren på Bolibompa som numera är verksam som författare och läsfrämjare. Han utsågs av Kulturrådet till läsambassadör 2017-2019 och har efter det fortsatt att föreläsa och inspirera barn och unga att läsa. Inte minst via sociala medier och Instagramkontot @johan.anderblad
11

   7   8   9   10   11