Page 12 - 084444_Laslust at alla_FLIP PDF
P. 12

                 14
Kan lättläst vara en väg till läslust?
Det är inte en specifik typ av läsare som behöver lättläst. Vissa behöver lättläst för att de har dyslexi andra för att de har koncentrationssvårigheter. Vissa har en kognitiv funk- tionsnedsättning andra har nyss kommit till Sverige. Och en del är bara ovana eller ovilliga.
Hegas ger ut böcker som ska passa oavsett varför läsaren behöver en enklare bok. Och boken ska vara så lockande att även barn som inte har svårt att läsa ska vilja läsa den. Vilket de naturligtvis får!
Det första läsaren ser av en bok är vanligtvis omslaget. Alltså börjar skapande av läslust redan innan boken är i barnets hand. Med ett lockande omslag och en spännande titel är det större chans att boken får lämna hyllan.
Hegas böcker pekar inte heller ut läsaren. Ingenstans på boken står det att den är lättläst.
Nästa steg är att få barnet att börja läsa. Med spännande, läskiga eller roliga ämnen och en känsla av att man kommer rakt in i berättelsen blir tröskeln lägre. Då ökar även chansen att barnet läser vidare.
När språket är anpassat så att meningarna är korta, orden enklare och sambanden tydliga blir motståndet mot att läsa mindre och känslan av att lyckas som läsare stärks. Och har man lyckats ta sig genom en bok så kan man ta sig genom fler. När boken passar ens läsförmåga känns det inte längre helt omöjligt. Det är då det också kan bli roligt!   10   11   12   13   14