Page 9 - 817580_Fatta grejen med spindlar_FLIP PDF
P. 9

    Kan du fatta att det finns en slags spindel som
lever i vatten? Det är sant! Den gör en bubbla
som den fyller med luft för att kunna vara
under vattnet. 7
FATTA G
REJEN!

   7   8   9   10   11