Page 11 - 817580_Fatta grejen med spindlar_FLIP PDF
P. 11

    Fatta att de flesta av alla världens spindlar är
mindre än 1 centimeter långa! Men de allra
största spindlarna, fågelspindlarna, är hela
9 centimeter långa. Typ som en apelsin! 9
FATTA G
REJEN!

   9   10   11   12   13