Page 14 - 813858_Solmaskinen_FLIP PDF
P. 14

         VÅGAR DU BESÖKA DE DÖDAS STAD?
Magdi befinner sig mitt i Memfis, de dödas stad. Här har överste-prästen Imhotep samlat en hel armé av mumier. Härifrån tänker han erövra hela världen.
Nu måste Magdi stoppa honom! Annars kommer snart de levande att
vara slavar åt de döda ...
 Art nr 813858
ISBN 978-91-7881-385-8
9 789178 813858
    www.hegas.se   10   11   12   13   14