Page 13 - 813650_Nina och Nino_dinosaurier_FLIP PDF
P. 13

    Georges Cuvier ägnade sig åt ”jämförande anatomi”. Det betyder att han jämförde fossil med samtida djur för att hitta likheter.
       En del av benen liknade ben från krokodiler, men inte alla. Var kom de egentligen ifrån?
Och han blev den första paleontologen.
Var det Georges Cuvier som upptäckte dinosaurierna?
Nej. Vi måste åka till England för att få reda på
          v
ve
e
m
ms
s
o
om
mg
g
j
jo
o
r
r
d
de
ed
d
e
et
t
.
.
 11

   10   11   12   13   14