Page 10 - 813650_Nina och Nino_dinosaurier_FLIP PDF
P. 10

    År 1770 hittade man ett stort skelett i en gruva i Holland. Gruvans ägare, Godin, visade upp skelettet i sitt hus.
        År 1795 invaderade fransmännen Holland. Men de bombade inte Godins hus.
För att de ville skydda fossilet?
Ja. Men också för att de ville ta skelettet! De tog med sig fossilet till Paris – som om det var en riktig skatt!
         8


   8   9   10   11   12