Page 11 - 438894_Taynikma 3-Sola_FLIP_PDF
P. 11

      Sola ser sig omkring.
Vem är sjuk?
Skogen är sjuk.
Du måste göra den frisk igen.
     Hur gör man det?
 9

   9   10   11   12   13