Page 10 - 438894_Taynikma 3-Sola_FLIP_PDF
P. 10

     De kommer till en skog.
Skogen är mörk.
Det ligger vissna löv på marken. Maya suckar.
  Titta.
   8


   8   9   10   11   12